Metody jak dobrze raportować do BDO i KOBIZE

na to zrobić jednorazowo lub w ramach długoterminowego partnerstwa i może obejmować dowolny aspekt działalności środowiskowej

Metody jak dobrze raportować do BDO i KOBIZE Obsługa BDO

Oferujemy doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Outsourcing środowiskowy to proces przeniesienia wszystkich lub niektórych obowiązków związanych z ochroną środowiska na stronę trzecią. Można to zrobić jednorazowo lub w ramach długoterminowego partnerstwa i może obejmować dowolny aspekt działalności środowiskowej